Οδηγίες από Αθήνα
Σε τρία βήματα

Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες μπορείς να βρείς το δρόμο για το χωριό μας (πηγή: Google Maps).

Εικόνα με οδηγίες για να έρθει κανείς από την Αθήνα στο χωριό.